Podujatia organizátorov 2020

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Sedemnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnil v období 9. – 13. novembra 2020.