19. medzinárodná vedecká konferencia SCHOLA 2023

Konferencia je tematicky zameraná na odborovú didaktiku. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu a porovnanie výsledkov pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania so zameraním na odborovú didaktiku.