Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy – prezentácia doterajších výsledkov projektu

Podujatie je zamerané na prezentáciu projektu APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy“ a jeho doterajších výsledkov. Pozornosť sa zameria na spoločné prieniky a špecifiká jazykových krajín miest zo synchrónnej i diachrónnej perspektívy, ktoré boli zaradené do projektu. Súčasťou podujatia bude otvorenie výstavy zameranej na dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny.