Automatická transkripcia historických rukopisných a tlačených dokumentov

Workshop pre registrovaných účastníkov, počas ktorého sa oboznámia so základmi práce v platforme Transkribus umožňujúcej vďaka aplikovaným nástrojom AI automatický prepis historických dokumentov v rukopisnej aj tlačenej podobe ľubovoľnej geografickej, historickej či jazykovej proveniencie.