Body Interact

Prezentácia virtuálneho pacientskeho simulátora s nácvikom jeho využívania a následnou implementáciou do výučbového procesu odborných a klinických predmetov.