Cyberhate: Prevencia frustrácie a vyhorenia pri monitorovaní nenávistných prejavov. Školenie pre dobrovoľníkov.

Fórum pre ľudské práva realizuje projekt, v rámci ktorého sa dobrovoľníci, vrátane členov rómskej komunity, venujú monitorovaniu a zbieraniu dôkazov o nenávistných prejavoch na internete a mimo neho. V rámci tohto projektu prebieha aj séria školení dobrovoľníkov, ktorej súčasťou je aj diskusia s odborníkmi zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i. Predstavíme aspekty online prostredia, indikátory nenávistných prejavov, ale tiež možné motívy a typológiu ľudí, ktorí majú tendenciu prejavovať sa nenávistne. Zároveň budeme diskutovať o tom, ako „horieť ale nevyhorieť“, čo s frustráciou pri monitorovaní prejavov nenávisti a aké sú možné príznaky syndrómu vyhorenia.

Projekt podporila Európska komisia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV-2021-EQUAL).