DOKOPY 2023 (Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty)

Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, na ktorej budú prezentované výsledky výskumov získaných v rámci doktorandského štúdia v študijných programoch predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika.