Financie, účtovníctvo, dane 2022 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy

Cieľom seminára je vytvoriť priestor na prezentáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti jednotlivých účastníkov vedeckého seminára z pohľadu aktuálnych finančných problémov, účtovných, daňových a právnych zmien v oblasti finančného riadenia podnikov. Z prezentovaných príspevkov bude vydaný recenzovaný zborník vedeckých prác v elektronickej podobe.