I. Trenčianska konferencia pre sestry a pôrodné asistentky

Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy z oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie so zameraním na bezpečnosť pacientov, riešenie klinických problémov, implementáciu výsledkov výskumu do praxe a vzdelávanie.