JOB-DAY

Trh pracovných príležitostí. Stretnutie zamestnávateľov a študentov za účelom nadviazania kontaktov a možnej budúcej spolupráce v zamestnaní, pri riešení záverečných prác a pod.