Komparácia výsledkov TIMSS z matematiky v SR a v ČR

Beseda s RNDr. R. Krpcom, PhD. z PF OU o dosiahnutých výsledkoch v TIMMSe v ostatnom meraní a o príprave budúcich učiteľov pre primárne vzdelávanie v sledovanom kontexte.