Networking v podnikaní

Stretnutie študentov so zástupcami finančného sektora za účelom prepojenia študentov so sektorom vedy, vzdelávania a biznisu.