Novinky v neonatológií a enterálnej výžive v rámci pediatrického ošetrovateľstva

Workshop pre študentov 2. ročníka, odboru ošetrovateľstvo a odborné asistentky Katedry ošetrovateľstva . Prezentácia noviniek v oblasti enterálnej výživy, trojrýchlostný cumlík pre stimuláciu sania mlieka pre potreby dieťaťa. Flexibilný stojan FreeArm, ako novinka na podávanie infúznych roztokov a enterálnej výživy gravitačnou cestou, ktorý zabezpečí väčšiu bezpečnosť pacientov a zefektívni ošetrovateľskú starostlivosť. Prezentácia novinky: Transkutánny bilirubinometer MBJ30- pre rýchly skríning novorodeneckej žltačky. Nácvik zručností s uvedenými pomôckami.