Ošetrovateľstvo a zdravie XIII.

Prezentácia nových poznatkov v oblasti ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva so zameraním na starostlivosť o duševné zdravie, psychohygienu a varia.