Povolebná diskusia k spojeným voľbám do orgánov samospráv

Príspevky odborníkov na vybrané témy k voľbám do orgánov samospráv 2022 a následne diskusia s účastníkmi podujatia.