Pozvaná odborná prednáška spojená s diskusiou so spoločnosťou Holcim European Business Services v rámci programu HONORIS

Pozvaná odborná prednáška spojená s diskusiou so spoločnosťou Holcim European Business Services v rámci programu HONORIS a TVT pre nadaných študentov druhého stupňa PHF EU.