Seminár: Pozitívna psychológia a kovitalita

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, Centrum pozitívnej psychológie Paneurópskej vysokej školy a Asociácia školských psychológov vás pozývajú na odborný seminár vedený Drs. Michaelom von Bonninghausenom z Holandska, odborníkom na pozitívne vzdelávanie. Témou semináru bude sociálno-emocionálne zdravie a podpora a rozvíjanie silných stránok detí a žiakov. Seminár je určený pre psychológov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov.

Počet účastníkov je limitovaný na 25 osôb.
Vzhľadom na obmedzenie počtu účastníkov v skupine a zabezpečenie interaktívnosti semináru je cena vzdelávania 50 EUR.
Pre prihlásenie prosím použite tento link: https://forms.gle/vTAJiWgCqTSRN7no9
Platbu prosím poukázať na uvedené číslo účtu v pozvánke do 22.10.2023.

Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke.