STEP2022

Workshop je zameraný na prezentáciu výsledkov vedecko-výskumnej činnosti jednotlivých členov katedry a ostatných účastníkov (napr. najhodnotnejšie publikačné výstupy, čiastkové výstupy riešených projektov a pod.). Jeho cieľom je takisto hľadanie možných prienikov v rámci vedecko-výskumnej činnosti jednotlivých účastníkov za účelom vzájomnej inšpirácie a ďalšej spolupráce.