Technológia rozšírenej reality v pedagogickej praxi

Prezentácia výstupov vedeckého projektu riešeného na Katedre matematickej edukácie PF PU v Prešove s možnosťou získavania zručností v práci s technológiou.