Trenčiansky ošetrovateľský deň XIII.

Prezentácia nových poznatkov v oblasti ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a fyzioterapie so zameraním na súčasné problémy zdravotníctva súvisiace s pracovnou migráciou zdravotníckych pracovníkov, prevenciou a zvládaním mimoriadnych epidemiologických situácií a prevenciou ochorení pohybového systému.