Vplyv euromýtov a fake news na (ne)participáciu

Ambíciou workshopu je upriamiť pozornosť na analýzu dopadu euromýtov a fake news na možnú motiváciu/demotiváciu byť aktívnym občanom. Cieľom podujatia je na konkrétnych príkladoch identifikovať prejavy oboch spomínaných javov a následne komparovať ich vplyv na občiansku spoločnosť.