Vplyv pandémie na inštitucionálnu starostlivosť vybraných skupín obyvateľstva

Seminár nadväzuje na ciele projektu VEGA 1/0595/21 a bude zameraný na problematiku vplyvu pandémie na inštitucionálnu starostlivosť seniorov v kontexte najčastejších problémov súvisiacich s intervenčnými postupmi počas pandemického obdobia.