Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce

Medzinárodná vedecká konferencia „Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce“ nadväzuje na predchádzajúce úspešné konferencie z minulých rokov, ktorých zborníky sú evidované v databáze Web of Science spoločnosti Clarivate Analytics (rok 2020 a 2021 v procese indexácie). Ide o sériu tradične poriadaných podujatí Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personálneho manažmentu a trhu práce.