Workshop k riešeniu projektu KEGA č. 035EU-4/2022 Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19

Workshop k riešeniu projektu KEGA č. 035EU-4/2022 Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19

Cieľom workshopu je prezentácia nových trendov Agendy 2030, ktorá predstavuje program rozvoja pre medzinárodné spoločenstvo do roku 2030 v oblasti udržateľného rozvoja. Súčasťou workshopu budú prezentácie a následná odborná diskusia zameraná na rôzne aspekty preberanej problematiky.