Ružomberok

05Dec

Žiakom ZŠ s SŠ v priestoroch biologicko-chemickom laboratóriu Katedry biológie a ekológie na PF KU...

05.12.2022 - 09.12.2022
23Nov

Kurzy v sólovom speve budú zamerané na praktické štúdium rozpracovaných árii a korekciu individuálnych technických...

23.11.2022 | 13:00 - 17:00
04Nov

Interpretačné kurzy v hre na klavíri budú zamerané na pedagogickú interpretáciu skladieb z Knižočky pre...

04.11.2022 | 10:00 - 12:00
22Nov

Koncert je sprievodným podujatím uskutočneným v rámci vedeckej konferencie Ars et educatio. V tomto roku...

22.11.2022 | 18:00 - 20:00
16Nov

Cieľom konferencie je poskytnúť analýzu a diskutovať o potrebnom rozsahu digitálnej gramotnosti učiteľa primárneho vzdelávania....

16.11.2022 | 08:00 - 16:00
11Nov

Študentky a študenti sa zúčastnia na divadelnom predstavení a následne budú hosťami odborného seminára, ktorý...

11.11.2022 | 08:00 - 22:00
10Nov

Zámerom je poskytnúť študentom učiteľstva predprimárneho vzdelávania portfólio metód, ktoré sú orientované na rozvoj predčitateľskej...

10.11.2022 - 02.11.2022
16Nov

ABC pre materské školy (Learning by Doing – rozvoj kľúčových kompetencií v predškolskom vzdelávaní) je...

16.11.2022 | 10:30 - 11:15
08Nov

Zámerom workshopu je predstaviť vybrané aktivity F. Fröbela, ich aktuálnosť aj v súčasnosti a tiež...

08.11.2022 | 11:20 - 12:05
07Nov

Podujatie zamerané na priblíženie tematiky Harm Reduction s detailnejším zameraním na klientov sociálnej práce pracujúcich...

07.11.2022 | 10:00 - 11:00