Žilinský kraj

08Nov

Popularizačné stretnutia so žiakmi ZŠ na vybraných školách na Liptove.

08.11.2022 | 07:50 - 10:30
07Nov

Popularizačné stretnutia so žiakmi ZŠ na vybraných školách na Liptove.

07.11.2022 | 07:50 - 12:30
10Nov

Vytváranie jaskýň meteorickými a hlbinnými vodami v horizontálne uložených a zlomami rozčlenených štruktúrach karbonátov v...

10.11.2022 | 14:00 - 14:45
10Nov

Hoci na Slovensku v súčasnosti nemáme aktívne sopky, s ich aktivitou sa môže každý z...

10.11.2022 | 13:00 - 13:50
10Nov

Informácie o púti do Santiaga de Compostela. Cieľom prednášajúceho je poukázať na históriu, vývoj, jednotlivé...

10.11.2022 | 09:40 - 10:15
09Nov

Uvedená prednáška bude pojednávať o výpočte pH slabých a veľmi slabých jednosýtnych kyselín vo vodných...

09.11.2022 | 12:15 - 13:15
08Nov

Uvedená prednáška bude pojednávať o kofeíne, ktorý je najužívanejšou psychotrponou látkou na svete. Prirodzene sa...

08.11.2022 | 12:15 - 13:15
08Nov

Priblížiť aktuálne učenia Cirkvi o synodalite. Charakterizovať prebiehajúcu Synodu o synodalite. Popísať a analyzovať synody...

08.11.2022 | 09:00 - 11:30
22Nov

Ars et educatio je medzinárodná vedecká konferencia zameraná na reflexiu problematiky umeleckého vzdelávania na rôznych...

22.11.2022 - 23.11.2022
07Nov

Workshop zameraný na pozorovanie mikroskopických a makroskopických detailov prírody pre školské skupiny ale aj širokú...

07.11.2022 - 11.11.2022