Žilinský kraj

08Nov

Online prostredie ponúka možnosti na otvorenú a kritickú komunikáciu, s ňou ale ruka v ruke...

08.11.2023 | 10:00 - 11:00
25Nov

Deň otvorených dverí 2022 JLF UK v Martine.

25.11.2022 | 08:30 - 15:00
10Nov

1. časť cyklu – Stanovovanie veľkosti výberu. Niet pochýb o tom, že na JLF UK...

10.11.2022 | 17:00 - 18:30
11Nov

Akademické obrady slávnostného odovzdávania dekrétov vedecko-pedagogických titulov docent a dokladov o absolvovaní doktorandského štúdia na...

11.11.2022 | 09:30 - 12:25
08Nov

Rozprávať sa budeme o súčasnej literatúre pre deti a mládež, o jej didaktických, terapeutických, interaktívnych...

08.11.2022 | 11:20 - 13:00
07Nov

10:30 Mgr. Eva Niklesová, PhD., Katedra mediálních studií, Metropolitní univerzita Praha: „Celebritizace současné české politické...

07.11.2022 | 10:30 - 15:00
08Nov

João Paulo Capelotti, Ph.D.: Humor and freedom of speech in Brazil João Paulo Capelotti, Ph.D....

08.11.2022 | 15:00 - 17:00
09Nov

Mgr. Matej Tatarka - NKP Kasáreň "Duklianskych hrdinov" v Prešove ako funkčný komplex vojenských objektov...

09.11.2022 | 11:00 - 12:00
09Nov

Mgr. Peter Harčár - Výskum a obnova hradov v Prešovskom kraji. Záujem laickej i odbornej...

09.11.2022 | 10:00 - 11:00
09Nov

Prednáška prof. Petra Voleka.

09.11.2022 | 11:15 - 12:00