Podujatia organizátorov 2016

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Trinásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnil v období x. – y. novembra 2016.