Podujatia organizátorov 2021

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Osemnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutočnil v období 8. – 16. novembra 2021.