Záverečná konferencia NITT SK II

Banner ku konferencii NITT SK II.

Strategickým cieľom národného projektu boli systematické podporné služby v oblasti duševného vlastníctva a procesu transferu technológií na Slovensku, najmä zabezpečenie systematickej a koordinovanej podpory verejným pracoviskám vedy a výskumu v oblasti aplikácie poznatkov získaných výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe nadviazaním na výstupy národného projektu NITT SK. Súčasťou aktivít bola mobilizácia povedomia o možnostiach využívania duševného vlastníctva formou propagácie a medializácie témy transferu technológií.

Záverečná konferencia je zameraná na prezentáciu výstupov a výsledkov projektu NITT SK II a odbornú diskusiu na tému Bariéry, výzvy a možnosti podpory transferu technológií na Slovensku.

Viac o podujatí sa dozviete na: https://tyzdenvedy.sk/podujatia-organizatorov/zaverecna-konferencia-nitt-sk-2/