Konferencia

10Nov

Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy z oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie so zameraním na...

10.11.2022 - 11.11.2022
09Nov

Prezentácia nových poznatkov v oblasti ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva so zameraním na starostlivosť o duševné...

09.11.2022 | 09:00 - 17:30
25Nov

Hybridná forma vedeckej konferencie. Štátne občianstvo je právny vzťah medzi fyzickou osobou a konkrétnym štátom,...

25.11.2022 | 09:00 - 16:00
05Nov

Prednášajú: Judit Bognárné Kocsis, Előd Szabó, Zsolt Görözdi, Szilárd Haris, Katalin Pólya.

05.11.2022 | 09:00 - 12:00
25Nov

Jubilejný 10. ročník vedeckej konferencie s podnázvom Košické dni sociálnej práce prinesie odbornej ale i...

25.11.2022 | 08:00 - 17:00
11Nov

Konferencia osobne aj na diaľku je venovaná všetkým, ktorí vyučujú taliansky jazyk na školách každého...

11.11.2022 - 12.11.2022
22Nov

Ars et educatio je medzinárodná vedecká konferencia zameraná na reflexiu problematiky umeleckého vzdelávania na rôznych...

22.11.2022 - 23.11.2022
10Nov

Srdečne Vás pozývame dňa 11. novembra 2022 na 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Cudzie jazyky...

10.11.2022 - 12.11.2022
08Dec

Každoročne organizovaná medzinárodná konferencia so zameraním na prezentáciu prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v...

08.12.2022 | 09:00 - 16:00
30Nov

Konferencia PUBLICY 2022, ktorú každoročnej organizuje Katedra politických vied FSV UCM v Trnave.

30.11.2022 | 09:00 - 16:30