Komárno

10Nov

Prednáša: Ing. Andrea Lelovics, Fórum Inštitút.

10.11.2022 | 11:20 - 12:20
11Nov

László Éhn, bývalý študent našej univerzity, predstaví svoju knihu "Počiatky slovenskej národnej politiky". Autor si...

11.11.2022 | 08:00 - 09:00
09Nov

hosť: Dr. Pál Belyó - prednáška

09.11.2022 | 13:15 - 14:15
09Nov

Prednášajúci: Mihály Lajos, generálny riaditeľ - Agrofil-SZMI Kft.

09.11.2022 | 11:00 - 12:30
15Nov

Cieľom je zvyšovanie právneho vedomia študentov maďarskej národnosti v oblasti dobrovoľníctva. Sympózium podporí ARMS a...

15.11.2022 | 10:00 - 12:00
10Nov

Prednášajúci: Balázs Gusztáv Mende - vedúci výskumný pracovník Archeogenomického ústavu Výskumného centra humanitných vied Výskumnej...

10.11.2022 | 10:30 - 12:00
08Nov

Prezentovanie možností využitia sady geometrickej stavebnice Poly-Universe v hravom vyučovaní matematiky a posilnení interdisciplinárnych vzťahov.

08.11.2022 | 08:50 - 10:20
09Nov

Záujemcovia môžu vidieť a vyskúšať si pestré, farebné experimenty na Katedre chémie Univerzity J. Selyeho,...

09.11.2022 | 09:30 - 11:00
11Nov

Tréning je založený na dramatických a improvizačných hrách, ktoré zahŕňajú tému byť dospelý a stať...

11.11.2022 | 10:00 - 15:00
09Nov

Prezentácia čiastkových výsledkov projektu APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na...

09.11.2022 | 10:30 - 12:00