Trenčiansky kraj

09Nov

Exkurzia do Technical center spoločnosti Yanfeng, Trenčín.

09.11.2023 | 09:00 - 12:00
07Nov

Prednášky s tematickým zameraním na nanoindentačné techniky umožní cieľovej skupine získať teoretické i praktické vedomosti...

07.11.2023 | 10:15 - 13:45
06Nov

Predstavenie (prehliadka) zariadení a výskumných techník excelentných laboratórií CEDITEK a FABLAB zameraných na materiálový a...

06.11.2023 | 12:15 - 13:45
06Nov

Prednáška sumarizuje nové trendy tepelného spracovania ocelí a predstavuje možnosti jeho výskumu v dilatometrickom laboratóriu...

06.11.2023 | 08:15 - 10:45
09Nov

Prezentácia virtuálneho pacientskeho simulátora s nácvikom jeho využívania a následnou implementáciou do výučbového procesu odborných...

09.11.2023 | 09:00 - 10:00
08Nov

Pracovné stretnutie členov riešiteľského kolektívu k východiskách, výskumným cieľom a parciálnym výsledkom dosiahnutých v procese...

08.11.2023 | 14:45 - 15:45
08Nov

Pracovné stretnutie členov riešiteľského kolektívu k východiskám, výskumným cieľom, parciálnym výsledkom a publikačným výstupom dosiahnutých...

08.11.2023 | 13:15 - 14:25
08Nov

Prezentácia nových poznatkov v oblasti ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a fyzioterapie...

08.11.2023 | 09:00 - 17:30
07Nov

Cieľom seminára je poskytnúť základné informácie o Univerzitnej knižnici TnUAD v Trenčíne, jej službách, inováciách...

07.11.2023 | 09:00 - 15:00
06Nov

Cieľom webinára je na pozadí publikačného procesu bližšie predstaviť nástroje a služby, ktoré autorom pomáhajú...

06.11.2023 | 13:30 - 14:45