Trnava

08Nov

Seminár zameraný na aplikáciu zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach...

08.11.2022 | 09:30 - 13:00
07Nov

Vzdelávací workshop pre učiteľov fakulty s lektorom workshopu Ing. Mgr. Jozefom Strakošom, PhD. z Katedry...

07.11.2022 | 09:30 - 11:00
11Nov

Digitálne humanitné štúdiá predstavujú oblasť výskumu v humanitných vedách, ktorý využíva moderné technológie na také...

11.11.2022 | 08:40 - 10:10
10Nov

Virtuálne vyučovanie sa rozšírilo po celom svete a dokázalo, že je účinné. Príležitosti vyučovať anglický...

10.11.2022 | 09:30 - 10:20
10Nov

Kurz Interkultúrna komunikácia je jedným z kľúčových predmetov vo vzdelávaní budúcich učiteľov anglického jazyka. Zmena...

10.11.2022 | 10:20 - 11:05
08Nov

Podujatie sa skladá z dvoch častí: vedeckej prednášky o vplyve J.W. Goetheho na literárne smery...

08.11.2022 | 09:00 - 12:00
10Nov

Žiakom základných škôl ponúkame možnosť nazrieť do chemických laboratórií a pod vedením študentov učiteľstva chémie...

10.11.2022 - 11.11.2022
07Nov

V rámci Týždňa vedy a techniky študenti a doktorandi katedry chémie navštívia niekoľko tried trnavských...

07.11.2022 - 11.11.2022
07Nov

Dve prednášky o slovenskom posunkovom jazyku a rýchlokurz slovenského posunkového jazyka.

07.11.2022 | 14:40 - 16:00
09Nov

Dve jazykovedné a 2 literárnovedné interaktívne aktivity KSJaL zrealizuje na požiadanie učiteľov zo SPŠD v...

09.11.2022 | 09:00 - 13:00