Konferencia

10Nov

Vedecko odborná konferencia s medzinárodnou účasťou zameraná na lekárske a nelekárske odbory.

10.11.2022 - 11.11.2022
09Nov

Podujatie spája učiteľov, manažérov a študentov a jeho cieľom je prezentovať zistenia projektu v oblasti...

09.11.2022 - 10.11.2022
10Nov

Konferencia poskytuje priestor pre uvažovanie o literatúre a jej mieste vo výučbe cudzích jazykov v...

10.11.2022 | 08:00 - 20:00
10Nov

Zámerom konferencie je rekontextualizácia aktuálnych potrieb vzdelávania a estetickej výchovy s fokusom na kreativitu a...

10.11.2022 - 11.11.2022
10Nov

XIII. konferencia je zameraná na skutočnosti, ktorá naznačuje, že vedecké poznatky sú skresľované a spochybňované,...

10.11.2022 | 09:00 - 15:00
07Nov

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z odboru humanitných a spoločenských vied.

07.11.2022 | 09:00 - 17:00
10Nov

4. ročník vedeckej konferencie PEMF je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev v oblasti...

10.11.2022 - 11.11.2022
11Nov

Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, na ktorej budú prezentované výsledky výskumov získaných v rámci...

11.11.2022 | 09:00 - 18:00
16Nov

Cieľom konferencie je poskytnúť analýzu a diskutovať o potrebnom rozsahu digitálnej gramotnosti učiteľa primárneho vzdelávania....

16.11.2022 | 08:00 - 16:00
10Nov

Medzinárodná vedecká konferencia „Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce“ nadväzuje na predchádzajúce úspešné konferencie...

10.11.2022 - 11.11.2022