mládež

14Nov

V posledných rokoch sme boli svedkami významných zmien vo výskume, vyučovaní a učení sa cudzích...

14.11.2023 | 12:00 - 12:45
07Nov

Súčasné trendy, odporúčania a rady personalistu.

07.11.2023 | 15:15 - 16:45
07Nov

Prednáška bude organizovaná v rámci výučby predmetu Angličtina pre špecifické účely. Cieľovou skupinou sú študenti,...

07.11.2023 | 09:00 - 10:30
15Nov

Seminár je zameraný na využitie počítačom podporovaného prekladu v procese prekladu odborných textov. Skúmané budú...

15.11.2023 | 11:10 - 12:40
08Nov

Seminár je zameraný na využitie strojového prekladu v procese prekladu odborných textov. Skúmané budú špecifické...

08.11.2023 | 11:10 - 12:40
09Nov

Workshop je zameraný na prezentáciu a testovanie digitálnych technológií nácvik cudzojazyčnej anglickej výslovnosti. Prezentujúca sa...

09.11.2023 | 12:00 - 13:30
27Nov

Prednáška je zameraná na vzťah medzi jazykom a technológiou a na úlohu jazyka v technologickom...

27.11.2023 | 13:30 - 15:00
14Nov

Zástupcovia nemeckého inštitútu DAAD budú prezentovať svoj inštitút jeho históriu a pôsobenie na Slovensku. Oboznámia...

14.11.2023 | 09:30 - 11:00
08Nov

Renomovaný nemecký lingvista a historik Prof. Dr. Georg Schuppener z Lipskej univerzity (Universität Leipzig) uvedie...

08.11.2023 | 12:50 - 14:00
07Nov

Katedra chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pozýva deti a mládež pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2023 na...

07.11.2023 | 09:00 - 15:00