mládež

09Nov

Mgr. Matej Tatarka - NKP Kasáreň "Duklianskych hrdinov" v Prešove ako funkčný komplex vojenských objektov...

09.11.2022 | 11:00 - 12:00
09Nov

Mgr. Peter Harčár - Výskum a obnova hradov v Prešovskom kraji. Záujem laickej i odbornej...

09.11.2022 | 10:00 - 11:00
07Nov

Tvorba profesijného životopisu. Súčasné trendy, odporúčania a rady personalistu.

07.11.2022 | 17:00 - 18:30
09Nov

Výberový proces a jeho metódy. Priebeh a hodnotenie výberového procesu z pohľadu personalistu. Ako sa...

09.11.2022 | 13:30 - 15:00
09Nov

Fakulta prírodných vied organizuje Deň otvorených dverí, ktoré sa bude konať počas dvoch dní. V...

09.11.2022 - 10.11.2022
07Nov

Zámerom príspevku je popísať špecifiká vzdelávania žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym...

07.11.2022 | 15:30 - 16:30
09Nov

Cieľom seminára je zlepšiť vnímanie dôležitosti vody v krajine a tak vzbudiť záujem mladých ľudí...

09.11.2022 | 09:00 - 13:00
07Nov

Cieľom podujatia je priblíženie výskumných zámerov, ktoré realizuje KTVŠ a to tak, aby hlavní riešitelia...

07.11.2022 | 18:00 - 19:00
08Nov

Neformálne stretnutie študentov a učiteľov s cieľom vzájomného spoznania sa a overenia vedomostí.

08.11.2022 | 16:00 - 18:00
04Nov

V rámci Týždňa vedy a techniky sme pre vás pripravili súťaž – báseň v štúrovčine!...

04.11.2022 - 13.11.2022