mládež

16Nov

Ôsmy ročník filozofického festivalu pri príležitosti Svetového dňa filozofie UNESCO (World Philosophy Day). Verejné prednášky,...

16.11.2023 - 17.11.2023
08Nov

The online panel discussion, \"Work at the Academia: Meeting Expectations and Addressing Challenges.\" Join us...

08.11.2023 | 15:00 - 16:30
15Nov

Deň otvorených dverí 2023 JLF UK v Martine.

15.11.2023 | 08:30 - 13:00
07Nov

Prednáška zameraná na problematiku siekt v rámci sociálnej práce. Charakterizuje základné pojmy, súvisiace s témou,...

07.11.2023 | 12:10 - 13:10
06Nov

Krátka prezentácia o MZT a následne zážitkové zapojenie sa do muzikoterapeutických aktivít s cieľom sociálnej...

06.11.2023 | 12:30 - 13:30
08Nov

Vzdelávanie odsúdených osôb tvorí jednu z primárnych prvkov resocializačného procesu počas ich pobytu vo výkone...

08.11.2023 | 10:30 - 12:05
20Nov

Táto prednáška pri príležitosti Európskeho týždňa testovania na HIV a žltačku sa zameriava na najaktuálnejšie...

20.11.2023 | 08:30 - 11:00
07Nov

Táto prednáška sa zameriava na vybrané techniky, ktoré môžu pomôcť zlepšiť proces komunikácie medzi jednotlivcami...

07.11.2023 | 10:30 - 11:15
07Nov

Absencia digitálnych zručností a nízka schopnosť reagovať na čoraz viac digitalizovaný svet zohrávajú v živote...

07.11.2023 | 11:20 - 12:05
07Nov

Workshop k riešeniu projektu KEGA č. 035EU-4/2022 Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom...

07.11.2023 | 16:17 - 16:17