mládež

09Nov

Podujatie spája učiteľov, manažérov a študentov a jeho cieľom je prezentovať zistenia projektu v oblasti...

09.11.2022 - 10.11.2022
11Nov

Prednáška sa realizuje v rámci cyklických prednášok, ktoré Inštitút ukrajinistiky FF PU organizuje pre svojich...

11.11.2022 | 08:15 - 09:30
11Nov

Prednáška je venovaná diskusii o mene po otcovi v ukrajinčine; uvádzajú sa antroponymické dôkazy z...

11.11.2022 | 09:45 - 10:35
09Nov

Autonómne systémy pracujú v poľnohospodárstve už desiatky rokov. Bude priblížený okruh existujúcich a potenciálnych aplikácií...

09.11.2022 | 13:00 - 15:00
10Nov

Zámerom tvorivej dielne je predstaviť praxeologickú rovinu arteterapie, ktorá je jednou z možností ako rozvíjať...

10.11.2022 | 09:30 - 10:30
03Nov

Vystrihni si svoje puzzle a budeš mať obrázok urýchľovača. 6 MV urýchľovací systém s vysokým...

03.11.2022 - 30.11.2022
08Nov

Online Deň otvorených dverí - Ústav molekulárnej biológie SAV 1. online prednáška: 10:00 -10:30 „Antibakteriálny...

08.11.2022 | 10:00 - 11:30
09Nov

Prezentácia publikácií spojená s besedou o aktuálnych výzvach a problémoch v etike.

09.11.2022 | 09:00 - 10:30
01Okt

Ôsmy ročník esejistickej súťaže sa týka (filozofického) hľadania ciest z personálnych kríz a neistôt súčasnosti....

01.10.2022 - 30.11.2022
08Nov

Filozofická exkurzia s pracovníkmi Inštitútu filozofie FF PU v Prešove je určená nielen študentom filozofie...

08.11.2022 | 12:30 - 16:00