Banská Bystrica

08Nov

Neformálne stretnutie študentov a učiteľov s cieľom vzájomného spoznania sa a overenia vedomostí.

08.11.2022 | 16:00 - 18:00
30Nov

Kvalitatívny výskum predstavuje ucelený a komplexný systém poznávania objektívnej reality s cieľom získať exploratívny prístup...

30.11.2022 | 13:00 - 15:00
16Nov

Systematická prehľadová štúdia predstavuje systematické zhromažďovanie, vyhodnocovanie a syntézu zistení z viacerých samostatných primárnych štúdií...

16.11.2022 | 13:00 - 15:00
07Nov

Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB pozýva komunitu študentov, učiteľov a iných zamestnancov, ktorí sa...

07.11.2022 | 14:30 - 14:40
09Nov

Cieľom prednášky je priblíženie ambivalentného charakteru techniky a technológií, ktoré na jednej strane predstavujú skutočné...

09.11.2022 | 13:00 - 14:30
10Nov

Prednáška Paul McCartney ako básnik (v angličtine) sa zaoberá vybranými textami legendárneho hudobníka P. McCartneyho,...

10.11.2022 | 15:30 - 16:30
09Nov

Prednáška sa zaoberá významovým nesúladom medzi výkladom heslového slova „sodomia“ v slovenských slovníkoch a chápaním...

09.11.2022 | 16:15 - 16:55
09Nov

Kolískový úskok u Bodela, Boccaccia a Chaucera v slovenskom preklade. Prednáška o slávnom príbehu dvoch...

09.11.2022 | 15:00 - 16:00