Nitra

08Nov

V rámci workshopu budú realizované matematické prechádzky v priestoroch základnej školy Kniežaťa Pribinu. Žiaci budú...

08.11.2022 | 08:00 - 12:00
08Nov

V posledných rokoch sa intenzívne dostávajú do povedomia ľudí látky prírodného pôvodu, a to najmä...

08.11.2022 | 09:00 - 13:00
07Nov

Personálne agentúry hrajú v súčasnosti veľmi dôležitú úlohu na trhu práce. Firmy často využívajú služby...

07.11.2022 | 09:30 - 10:30
07Nov

Matematický X-boj je medziročníková súťaž študentov matematiky v riešení logických úloh a hádaniek. Študenti súťažia...

07.11.2022 | 13:00 - 14:30
07Nov

V rámci semináru sa sústredíme na upevnenie problematiky súvisiacej s rozvojom priestorovej predstavivosti žiakov. Budeme...

07.11.2022 | 08:50 - 10:30
09Nov

Diamant je kryštalická forma uhlíka s jedinečnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami. Najkrajšie a najväčšie diamanty...

09.11.2022 | 09:00 - 10:00
10Nov

Poznávanie liečivých, jedovatých, okrasných a úžitkových rastlín a odborná floristická prednáška a prehliadka rastlinných kolekcií...

10.11.2022 | 09:00 - 12:00
30Nov

Cieľom workshopu je spoločné hľadanie kontúr, prienikov a špecifík dvoch foriem náboženskej výchovy: tej, ktorá...

30.11.2022 | 09:30 - 11:30
10Nov

Vedecká prednáška v rámci vedeckého cyklu Culturologos z oblasti semiotiky kultúry a teórie umenia popredného...

10.11.2022 | 13:00 - 14:30
10Nov

Prednáška Rusko-ukrajinský konflikt vznikla na základe dotácie Mesta Nitry pre oblasť vzdelávania detí a mládeže...

10.11.2022 | 10:00 - 12:00