Nitra

10Nov

Prezentácia Bc. Edity Bugaty má za cieľ predstaviť neurolingvistické programovanie ako psychológiu interpersonálnej a intrapersonálnej...

10.11.2022 | 16:30 - 17:30
10Nov

Cieľom kolokvia je oboznámenie kolegov z katedry či širšej odbornej verejnosti s doterajšími výsledkami výskumnej...

10.11.2022 | 13:00 - 14:30
10Nov

PhDr. Juliana Holá, koordinátorka ochrany detí pred násilím (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra)...

10.11.2022 | 11:00 - 12:15
10Nov

Cieľom workshopu je oboznámiť žiakov základných škôl s významnými pamiatkami Londýna a zaujímavosťami zo života...

10.11.2022 | 09:00 - 10:30
10Nov

Séria interaktívnych prednášok sa tematicky zameriava na rozvoj mäkkých zručností (soft skills) potrebných pre budúcu...

10.11.2022 | 09:15 - 14:30
09Nov

Cieľom podujatia je rozvoj čítania s porozumením v cudzom jazyku, rozvoj nevyhnutného interferenčného myslenia u...

09.11.2022 | 08:50 - 09:35
09Nov

Seminár je zameraný na prepojenie teórie a praxe v didaktike etickej výchovy. Zmyslom seminára je...

09.11.2022 | 11:00 - 12:30
10Nov

Archeologický workshop má za úlohu ozrejmiť deťom prácu archeológa, interpretovať archeologické nálezy a poukázať na...

10.11.2022 | 08:00 - 12:00
08Nov

Čaká nás zlatý digitálny vek spojený s novými objavmi alebo budú svet čoskoro riadiť roboty?...

08.11.2022 | 13:00 - 14:30
08Nov

Ústrednou témou konferencie pre doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a odborných asistentov, organizovanej z príležitosti 20....

08.11.2022 | 09:00 - 13:00