Nitra

08Nov

Interaktívny workshop sprostredkuje žiakom gymnázií zážitkovou a interaktívnou formou poznatky o literatúre pre mládež a...

08.11.2022 | 11:00 - 12:30
07Nov

The focus in this talk will be on the development of online tools for the...

07.11.2022 | 15:00 - 16:30
07Nov

Interaktívny workshop tematizuje stereotypy a predsudky v interkultúrnej komunikácii a odlišné vnímanie vlastnej a cudzej...

07.11.2022 | 11:00 - 13:00
07Nov

Prednáška bude zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu kultúry Nemcov v Nitrianskom Pravne a v okolí,...

07.11.2022 | 09:15 - 10:45
08Nov

Podujatie je zamerané na rozvoj kreativity a predstavivosti študentov španielčiny, francúzštiny a taliančiny. Prebieha v...

08.11.2022 | 11:00 - 12:30
09Nov

Zámerom konferencie je prostredníctvom odborných prednášok v podaní pedagógov a študentov Katedry archeológie informovať o...

09.11.2022 | 09:15 - 13:00
10Nov

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov. Je určená pre...

10.11.2022 | 07:45 - 17:30