Trnava

15Nov

Multidisciplinárna vedecko-odborná konferencia zameraná na Onkologické skríningové programy v SR, Skríning rakoviny prsníka, Skríning rakoviny hrubého...

15.11.2022 | 08:00 - 16:00
10Nov

Multidisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na počesť pamiatke významného trnavského mikrobiológa RNDr. Ing. Vladimíra...

10.11.2022 | 08:00 - 16:30
15Nov

Ústav pre právne otázky náboženskej slobody TU, PF a Ústav pre cirkevné a konfesné právo...

15.11.2022 | 09:00 - 12:00
09Nov

workshop pre študentov

09.11.2022 | 09:00 - 11:00
07Nov

Odborný seminár s Mgr. Ingrid Huňavou - vedúcou sociálneho odboru, MsÚ Trnava.

07.11.2022 | 14:00 - 15:00
10Nov

Odborná prednáška, ktorú prednesie prof. Ing. Roman Boča, DrSc. Technické aplikácie klasických záznamových materiálov na...

10.11.2022 | 13:00 - 15:00
09Nov

Fakulta prírodných vied organizuje Deň otvorených dverí, ktoré sa bude konať počas dvoch dní. V...

09.11.2022 - 10.11.2022
08Nov

V rámci prezentácie sa dozviete o objave molekuly DNA, o jej vlastnostiach a rôznych podobách....

08.11.2022 | 18:00 - 20:00
03Nov

Vystrihni si svoje puzzle a budeš mať obrázok urýchľovača. 6 MV urýchľovací systém s vysokým...

03.11.2022 - 30.11.2022
06Jún

Kurzy v oblasti Automatizácie a riadenia technologických procesov, mechatroniky, strojárskych technológií, materiálového inžinierstva, počítačovej podpory...

01.01.2023 - 31.08.2023