Žilinský kraj

08Nov

Vizuálna umelkyňa Pavlína Fichta Čierna sa prostredníctvom mediálneho umenia, filmu, interaktívnych projektov či intervencií do...

08.11.2022 | 13:00 - 15:00
08Nov

Predstavenie práce prírodovedca v ROZPRÁVKOVEJ VTÁČEJ ZÁHRADKE v Liptovských Revúcach a v teréne.

08.11.2022 | 09:00 - 14:00
05Dec

Prostredníctvom pitevnej techniky preskúmať vnútorné orgány dýchacej, tráviacej, pohlavnej sústavy a mozgu. Poukázať na špecifiká...

05.12.2022 - 09.12.2022
05Dec

Žiakom ZŠ s SŠ v priestoroch biologicko-chemickom laboratóriu Katedry biológie a ekológie na PF KU...

05.12.2022 - 09.12.2022
23Nov

Kurzy v sólovom speve budú zamerané na praktické štúdium rozpracovaných árii a korekciu individuálnych technických...

23.11.2022 | 13:00 - 17:00
04Nov

Interpretačné kurzy v hre na klavíri budú zamerané na pedagogickú interpretáciu skladieb z Knižočky pre...

04.11.2022 | 10:00 - 12:00
22Nov

Koncert je sprievodným podujatím uskutočneným v rámci vedeckej konferencie Ars et educatio. V tomto roku...

22.11.2022 | 18:00 - 20:00
08Dec

Odborná prednáška je určená pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia študijných programov v študijných...

08.12.2022 | 12:00 - 15:00
16Nov

Cieľom konferencie je poskytnúť analýzu a diskutovať o potrebnom rozsahu digitálnej gramotnosti učiteľa primárneho vzdelávania....

16.11.2022 | 08:00 - 16:00
11Nov

Študentky a študenti sa zúčastnia na divadelnom predstavení a následne budú hosťami odborného seminára, ktorý...

11.11.2022 | 08:00 - 22:00