verejnosť

10Nov

Od prvého štartu na obežnú dráhu okolo Zeme ubehlo už mnoho rokov a ľudstvo za...

10.11.2022 - 09.11.2022
09Nov

Na prednáške so zameraním na ochranu a monitoring vtáctva na Slovensku sa oboznámime s praktickými...

09.11.2022 | 10:00 - 12:00
08Nov

Orchidey patria k najkrajším a druhovo najpočetnejším skupinám rastlín. Zaraďujeme ich však aj k najvzácnejším,...

08.11.2022 | 10:00 - 11:30
10Nov

Fascinujú Ťa dinosaury a praveký život? Vieš, aký je rozdiel medzi Brontomerusom, Giganotosaurom a Tyrannosaurom?...

10.11.2022 | 17:00 - 18:15
08Nov

Rozprávať sa budeme o súčasnej literatúre pre deti a mládež, o jej didaktických, terapeutických, interaktívnych...

08.11.2022 | 11:20 - 13:00
07Nov

10:30 Mgr. Eva Niklesová, PhD., Katedra mediálních studií, Metropolitní univerzita Praha: „Celebritizace současné české politické...

07.11.2022 | 10:30 - 15:00
08Nov

João Paulo Capelotti, Ph.D.: Humor and freedom of speech in Brazil João Paulo Capelotti, Ph.D....

08.11.2022 | 15:00 - 17:00
09Nov

Mgr. Matej Tatarka - NKP Kasáreň "Duklianskych hrdinov" v Prešove ako funkčný komplex vojenských objektov...

09.11.2022 | 11:00 - 12:00
09Nov

Mgr. Peter Harčár - Výskum a obnova hradov v Prešovskom kraji. Záujem laickej i odbornej...

09.11.2022 | 10:00 - 11:00
09Nov

Prednáška prof. Petra Voleka.

09.11.2022 | 11:15 - 12:00