Komárno

07Nov

Pri príležitosti 4 dňového workshopu pripravíme „Univerzitný totem“, stĺp, sochu z hliny. Počas 2-hodinových intervalov...

07.11.2022 - 10.11.2022
10Nov

Popularizačné prednášky z oblasti germanistickej jazykovedy, literárnej vedy a didaktiky NJ ako cudzieho jazyka.

10.11.2022 | 10:00 - 10:00
10Nov

Prednáška profesora lingvistiky Miklósa Kontru a diskusia o výskume živého maďarského jazyka v Karpatskej kotline s...

10.11.2022 | 13:15 - 14:45
08Nov

The symposium focuses on the latest trends and changes the field of teaching English as...

08.11.2022 - 21.10.2022
28Okt

Na seminári sa zúčastnia doktorandi z troch pracovísk, z Karlovej Univerzity, Historického ústavu SAV a...

28.10.2022 | 10:00 - 14:00
08Nov

Pohľad do vysokohorskej turistiky. Prednášajúci Mgr. Attila Bognár.

08.11.2022 - 21.10.2022