Nitra

08Nov

Cieľom workshopu s účasťou členov riešiteľského kolektívu je vyhodnotiť doterajšie výsledky výskumného projektu, rozšíriť a...

08.11.2022 - 09.11.2022
10Nov

Prednáška venovaná tajomstvám, ktoré dokážeme prečítať z kostí človeka.

10.11.2022 | 09:00 - 12:00
10Nov

Prezentácia bude pozostávať z niekoľkých častí: prehliadka laboratórneho vybavenia, popis analýzy metabolitov ftalátov zo vzoriek...

10.11.2022 | 11:15 - 12:15
10Nov

Prednáška je venovaná histórii objavov, mechanizmu účinku komplexov platiny, ruténia a iných komplexov platinových kovov...

10.11.2022 | 13:45 - 14:30
09Nov

V rámci webináru budú učiteľom predstavené matematické prechádzky, portál a aplikácia MathCityMap, spôsob tvorenia matematických...

09.11.2022 | 17:00 - 18:30
09Nov

V živote sa stretávame s mnohými údajmi, ktoré navzájom spolu súvisia, sú na sebe závislé....

09.11.2022 | 08:50 - 10:30
09Nov

Komentovaná prehliadka gemologického laboratória, spojená s ukážkou práce v laboratóriu. Konzultačná a poradenská činnosť pre...

09.11.2022 | 10:00 - 12:00
09Nov

Prednáška doc. RNDr. Vladimíry Mondočkovej, PhD., bude zameraná na osteoporózu - ochorenie kostného tkaniva, ktoré...

09.11.2022 | 09:15 - 10:15
08Nov

Detailné pozorovanie živočíchov a ich častí pod mikroskopom.

08.11.2022 | 10:30 - 11:30
08Nov

Začína sa úvodnou prednáškou s tematikou zameranou na produkciu embryí v podmienkach in vitro. Následne...

08.11.2022 | 09:00 - 11:00