Nitriansky kraj

14Nov

Dňa 14.11.2022 organizuje Ústav výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre...

14.11.2022 | 10:00 - 14:00
09Nov

Podujatie je zamerané na prezentáciu projektu APVV-18-0115 „Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej...

09.11.2022 | 09:30 - 10:30
26Nov

Naša škola oslavuje tento rok 50. výročie založenia. K tomuto výročiu sme vyrobili zvislé Slnečné...

26.11.2022 - 11.11.2022
09Nov

Autonómne systémy pracujú v poľnohospodárstve už desiatky rokov. Bude priblížený okruh existujúcich a potenciálnych aplikácií...

09.11.2022 | 13:00 - 15:00
05Nov

Prednášajú: Judit Bognárné Kocsis, Előd Szabó, Zsolt Görözdi, Szilárd Haris, Katalin Pólya.

05.11.2022 | 09:00 - 12:00
04Nov

Prednáša prof. László Trócsányi.

04.11.2022 | 11:00 - 11:00
11Nov

Prednášajúci: prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA (videokonferencia).

11.11.2022 | 11:00 - 12:00
10Nov

Lecture shows the formal interconnections between neopositivist theory of knowledge and deductive and statistical methods...

10.11.2022 | 08:40 - 09:40
09Nov

Interaktívny seminár: služby knižnice, používanie online katalógov, archívov, vyhľadávanie odbornej literatúry, využívanie e-zdrojov. Prednášatelia: knihovníci...

09.11.2022 | 09:00 - 10:00
10Nov

V modernej elektronickej burze cenných papierov máme k dispozícii obrovské množstvo údajov na podporu investičných...

10.11.2022 | 10:00 - 11:00