Prešovský kraj

09Nov

Prezentácia publikácií spojená s besedou o aktuálnych výzvach a problémoch v etike.

09.11.2022 | 09:00 - 10:30
08Nov

Filozofická exkurzia s pracovníkmi Inštitútu filozofie FF PU v Prešove je určená nielen študentom filozofie...

08.11.2022 | 12:30 - 16:00
17Dec

GTF PU v Prešove v rámci rozvoja zručností a schopností svojich študentov v študijnom programe...

17.12.2022 | 08:30 - 14:30
24Nov

Cieľom vedeckého kolokvia je predstaviť modlitbu anafory a iných kňazských modlitieb v byzantskej tradícii nahlas....

24.11.2022 | 09:00 - 17:00
23Nov

Cieľom pozvanej prednášky je priblížiť a komparovať vybrané sviatky v USA na základe vlastnej skúsenosti...

23.11.2022 | 08:10 - 09:30
16Nov

Cieľom pozvanej prednášky je predstaviť manželstvo Katolíckej cirkvi v súčasnej kultúre ktorá sa rýchlo mení,...

16.11.2022 | 08:30 - 10:00
16Nov

Cieľom kolokvia je predstaviť manželstvo Katolíckej cirkvi v súčasnej spoločnosti a nove výzvy, pred ktorými...

16.11.2022 | 08:30 - 13:30
10Nov

Pozvaný hosť Mgr. Michal Filičko, absolvent PU v Prešove, Fakulta manažmentu a verejnej správy a...

10.11.2022 | 09:00 - 11:00
07Nov

Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z odboru humanitných a spoločenských vied.

07.11.2022 | 09:00 - 17:00
04Nov

Podujatie je súčasťou riešenia vedeckého projektu, na ktorom budú odborníci prezentovať a diskutovať o aktuálnom...

04.11.2022 | 10:00 - 13:00