Prešovský kraj

10Nov

Prednáška je venovaná všeobecnej diskusii o inteligenčnom kvociente, jeho typoch, ukážkam cvičných testov, štatistickému historickému...

10.11.2022 | 11:00 - 12:00
10Nov

Odborný seminár je venovaný výmene skúseností s organizáciou pedagogických praxí na Pedagogickej fakulte PU v...

10.11.2022 | 13:00 - 14:00
09Nov

Prednáška bude tematicky orientovaná na predstavenie možností rozvoja vybraných zložiek myslenia dôležitých pre stimuláciu schopnosti...

09.11.2022 | 08:00 - 08:45
11Nov

Odborná rozprava, prezentácia úloh projektu a dosiahnutých čiastkových výsledkov projektu KEGA 036PU-4/2021 Technológia rozšírenej reality...

11.11.2022 | 13:00 - 14:00
10Nov

4. ročník vedeckej konferencie PEMF je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev v oblasti...

10.11.2022 - 11.11.2022
09Nov

Celo fakultné spoločenské podujatie, organizované Študentskou radou PF a Vedeckou skupinou PF, pre celú akademickú...

09.11.2022 | 08:00 - 19:00
11Nov

Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, na ktorej budú prezentované výsledky výskumov získaných v rámci...

11.11.2022 | 09:00 - 18:00
09Nov

Sprístupnenie priestorov Centra edukácie a popularizácie techniky pre žiakov základných škôl a priblíženie tajomstiev základných...

09.11.2022 | 09:00 - 11:00
07Nov

Verejná prezentácia ponúka širšej verejnosti oboznámenie sa s vybranými fyzikálnymi témami, ktoré študenti končiacich ročníkov...

07.11.2022 | 12:30 - 14:30
07Nov

Praktický seminár v laboratóriách na Katedre biológie pre skupinu študentov gymnázia s cieľom zvýšiť ich...

07.11.2022 | 08:00 - 13:00