Ružomberok

09Nov

Chod registrovaného sociálneho podniku očami zakladateľky. Cieľ podujatia: názorné oboznámenie sa s funkciami manažmentu, prepojenie...

09.11.2022 | 10:30 - 11:30
08Nov

Cieľom je charakterizovať základné komponenty špeciálnej pedagogiky, jej prínosov pre sociálnu prácu a priblížiť jednotlivé...

08.11.2022 | 13:50 - 14:35
08Nov

Prostredníctvom analýzy prípadových štúdií odsúdených budeme zisťovať, ktoré prvky boli podporné pre ich úspešnú resocializáciu....

08.11.2022 | 10:30 - 11:30
09Nov

Podujatie spája učiteľov, manažérov a študentov a jeho cieľom je prezentovať zistenia projektu v oblasti...

09.11.2022 - 10.11.2022
07Nov

Prednáška spojená s besedou približuje jednotlivé pôvodné i novšie teórie smútenia, modely, fázy či úlohy,...

07.11.2022 | 11:00 - 12:00
10Nov

Zámerom tvorivej dielne je predstaviť praxeologickú rovinu arteterapie, ktorá je jednou z možností ako rozvíjať...

10.11.2022 | 09:30 - 10:30
10Nov

Priblížiť verejnosti práce študentov Katedry výtvarnej výchovy zo študijného pobytu v Železnom. Prezentácia prác študentov...

10.11.2022 - 30.06.2023
08Nov

Vizuálna umelkyňa Pavlína Fichta Čierna sa prostredníctvom mediálneho umenia, filmu, interaktívnych projektov či intervencií do...

08.11.2022 | 13:00 - 15:00
08Nov

Predstavenie práce prírodovedca v ROZPRÁVKOVEJ VTÁČEJ ZÁHRADKE v Liptovských Revúcach a v teréne.

08.11.2022 | 09:00 - 14:00
05Dec

Prostredníctvom pitevnej techniky preskúmať vnútorné orgány dýchacej, tráviacej, pohlavnej sústavy a mozgu. Poukázať na špecifiká...

05.12.2022 - 09.12.2022